Privacy Statement

Privacy Statement

Klanten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van klanten verwerken we de benodigde gegevens uitsluitend om een juiste administratie te kunnen voeren. De verwerkte gegevens gebruiken we voor:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klantgegevens bewaren we voor zolang het noodzakelijk is. O.a. voor een volledige administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kreks deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Voor de financiƫle administratie maakt Kreks gebruik van de diensten van Punctueel en facturatie gaat via WeFact B.V.

Persoonsgegevens die klanten verwerken

Voor het werk dat Kreks verricht heeft Kreks vrijwel altijd toegang nodig tot de achterkant van de website en heeft daardoor toegang tot alle gegevens die daar verwerkt worden. Kreks gebruikt die toegang enkel voor het technisch beheer van de sites en achterliggende systemen. De inhoud van alle data blijft ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.


Voor websitebezoekers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kreks analyseert op bescheiden schaal het gebruik van de website. Kreks gebruikt hiervoor Matomo. Geheel in eigen beheer. Voordat we de gegevens verwerken verwijderen we de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.X.X). Zo is de herleidbaarheid drastisch verminderd.

Wij delen dus volstrekt geen gegevens met 3e partijen.

E.v.t. verdere cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kreks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kreks.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kreks neemt de bescherming van (persoons)gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit geldt voor de gegevens die Kreks zelf verwerkt maar zeker ook voor de gegevens die de klanten verwerken.

Al het werk van Kreks staat op een afgeschermde server welke niet van buitenaf te benaderen is. Kreks gebruik altijd lange wachtwoorden met een serie willekeurige karakters.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.